Requirement scan

De scan die je helpt met het maken van een weloverwogen keuze in nieuwe software. Wij helpen je aan een overzicht van jouw specifieke wensen. Uitgebreid advies op maat.

Waarom een requirement scan?

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom je een requirement scan zou willen. Uiteraard heeft dit allemaal te maken met de wens om nieuwe of extra bedrijfssoftware aan te schaffen. 

Dit kan met verschillende disciplines te maken hebben, zoals:

Het huidige systeem is veroudered.

Het huidige systeem voldoet niet meer.

Er moet een webshop gekoppeld worden.

Verandering van bedrijfsproces.

Start

Het begint allemaal bij de uitdaging waar jij in je bedrijfsproces of infrastructuur tegenaan loopt. 

Wij zullen uiteraard eerst deze uitdaging moeten weten voordat wij met een advies kunnen komen.  

We bepalen daarom eerst de scope. Wat is de uitdaging of wens? 

Als wij dit weten, gaan we kijken welke stappen er genomen moeten worden. We bespreken intern de case en zullen daarna ons team samenstellen. 

undraw_Software_engineer_re_tnjc

Kennismaken

Wij zullen daarna op locatie of via een Teams meeting ons team introduceren. Voor ons heel belangrijk, want we willen ook meteen kennismaken met het kernteam die vanuit jullie bedrijf mee gaat werken aan het traject. Zo leren we elkaar kennen en wordt jullie bedrijfsproces of infrastructuur helder. Want uiteindelijk draait het hier om: het geven van een uitgebreid advies op maat!

Inventarisatie

Na deze kennismaking, gaan we verder met het inventariseren van de requirements zowel technisch, maar ook de day to day werkwijze. We maken aan het einde van de meeting een rapportage waarin alle belangrijke actiepunten en conclusies uiteengezet worden. Zonder moeilijke vakjargon en grijze gebieden, maar transparant.

Na de inventarisatie zullen wij met de opgehaalde informatie aan de slag gaan en deze structureren in heldere requirements waardoor we een longlist overhouden met mogelijk relevante systemen.

In een vervolgmeeting zullen wij deze met jullie bespreken en uiteindelijk tot een shortlist komen die we verwerken in een passend advies.

Wat mag je van ons verwachten?

Team van IT en E-com proffesionals

Heldere planning en duidelijke deadlines

Heldere communicatie met rapportages en actiepunten

Advies op maat

Wat verwacht Weprocess van haar stakeholders