Schaduwdraaien: wat houdt het in en welke voordelen geeft het je?

Schaduwdraaien oftwel de generale repatitie van je nieuwe systeem. Het is niet altijd nodig, maar wordt wel vaak gedaan tijdens een project. Maar waarom?

Is er geen vertrouwen in het nieuwe systeem? Absoluut niet! Schaduwdraaien wordt juist gebruikt om het team meer vertrouwen te geven en te zorgen voor een perfecte livegang. 

Een aantal van de redenen waarom schaduwdraaien belangrijk is. 

  1. Identificatie van risico's: Door schaduwdraaien kunnen potentiële risico's en valkuilen worden blootgelegd voordat het nieuwe systeem volledig operationeel is. Tegelijkertijd biedt het een vangnet voor het geval er onverwachte problemen optreden tijdens de overgangsperiode. Deze aanpak stelt het projectteam in staat om proactief oplossingen te bedenken en mogelijke obstakels te overwinnen, wat de kans op succes vergroot. 

  1. Verbeterde acceptatie en productiviteit: Het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden in het nieuwe systeem tijdens de overgangsperiode biedt medewerkers de kans om vertrouwd te raken met de nieuwe interface, functies en processen. Dit kan de acceptatie van het nieuwe systeem bevorderen en de productiviteit op lange termijn verhogen. Tegelijkertijd biedt het behouden van het oude systeem een gevoel van comfort en vertrouwdheid, waardoor de overgang minder disruptief wordt voor medewerkers. 

  1. Risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit: Het behouden van het oude systeem naast het implementeren van het nieuwe systeem zorgt voor een buffer in het geval van onverwachte problemen of fouten. Als er bijvoorbeeld technische problemen optreden in het nieuwe systeem, kunnen medewerkers terugvallen op het oude systeem om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dit minimaliseert het risico van operationele verstoringen en verlies van productiviteit. 

  1. Planning en coördinatie: Schaduwdraaien stelt het projectteam in staat om een gedetailleerd plan te ontwikkelen voor de overgangsperiode. Door duidelijke tijdlijnen vast te stellen voor het uitfaseren van het oude systeem, het trainen van medewerkers en het oplossen van eventuele problemen die zich kunnen voordoen, kunnen teams een soepele overgang realiseren. Dit bevordert een georganiseerde en efficiënte uitvoering van het project. 

Al met al is schaduwdraaien een strategie die projectmanagers en teams kunnen toepassen om de overgang naar nieuwe systemen of processen succesvol te laten verlopen. Door potentiële risico's te identificeren, de acceptatie te bevorderen, de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en een gedetailleerd plan te ontwikkelen, kunnen teams de voordelen van het nieuwe systeem benutten terwijl ze risico's minimaliseren en een soepele overgang realiseren. 

Heb jij ook een uitdaging voor ons?

Of lees onze andere artikelen

Omgaan met een leverancier die zijn afspraken niet nakomt: Wat te doen? 

Het hebben van betrouwbare leveranciers is onmisbaar voor een succesvolle bedrijfsvoering. Helaas kunnen zelfs de meest zorgvuldig gekozen partners soms hun afspraken niet nakomen, wat kan leiden tot verstoringen in je bedrijfsprocessen.

Gelukkig kan je hier iets aan doen: Projectmanagement!

Het samenvoegen van systemen bij bedrijfsovernames: uitdagingen & oplossingen

Wanneer twee bedrijven samenkomen door middel van een overname, wordt het syncen van IT-systemen vaak beschouwd als een van de meest complexe aspecten van het integratieproces.
Wij hebben al aardig wat implementaties na bedrijfsovernames meegemaakt en in dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste uitdagingen bespreken die zich kunnen voordoen.

Hoe maak je een goede blueprint van je software? 

Is een goede blueprint onmisbaar? Ja! Volgens ons zeker. De blueprint oftewel je blauwdruk, ontwerp of plan vormt het fundament waarop je software wordt gebouwd – het stelt je in staat om je visie te vertalen naar concrete stappen en functionaliteiten.

De rol van een tussenpersoon: Verbinding tussen klant en leverancier 

Tijdens projectmanagement, vooral binnen IT en digitale transformatie, is het belangrijk om een soepele communicatie en samenwerking te waarborgen tussen de klant en de leverancier. Een belangrijke factor die dit mogelijk maakt, is de aanwezigheid van een deskundige tussenpersoon, iemand die bedreven is in het maken van een effectieve vertaalslag tussen de twee partijen.

Het ecosysteem van Weprocess

We geloven niet alleen in samenwerking, maar hebben een ecosysteem waarin alle betrokken partijen hetzelfde doel hebben.

Waarom projecten vertragen en hoe klanten en leveranciers samenwerken om dit te voorkomen 

Ieder project wat we starten of zelfs al tijdens de eerste kennismaking wordt de welbekende deadline van het project genoemd. “we willen 1 maart live!” Of soms zelfs stelliger gezegd: “we moeten 1 maart live, want…” Uiteraard is e.e.a. altijd afhankelijk van een aantal factoren. Kloppen alle factoren, dan gaan we mee in een voorkeur van een livgangsdatum.

Copyright © Weprocess 2024