Blog:Waarom gebruik je een RACI-matrix?

RACI-matrix:

De RACI-matrix is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

Binnen een organisatie zijn taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk belegd tijdens een project. De gevolgen ervan kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld dat er langs elkaar heen gewerkt wordt, doordat men tegengesteld of juist dubbelop werkt. Anderzijds kunnen taken blijven liggen omdat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Dan is de kans groot dat er vroeger of later frustraties of problemen ontstaan. Een RACI helpt je dan met het creëren van het overzicht van “wie doet wat?”.

Vier rollen: Responsible, Accountable, Consulted, Informed:

Vier rollen: Responsible, Accountable, Consulted, Informed

Bij een RACI is het gebruikelijk om ‘rollen’ te benoemen en geen individuele personen. Een rol is een set aan taken en activiteiten die in een bepaalde positie vervuld moeten worden. Deze rol wordt gegeven aan een medewerker die deze taken en activiteiten kan vervullen. Rollen kunnen eventueel worden overgedragen aan iemand anders. RACI is het acroniem voor de vier rollen die het onderscheidt:

  1. ‘Responsible’ is degene die het werk uitvoert.
  2. ‘Accountable’ is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering en hier beslissingen over neemt.
  3. ‘Consulted’ is degene die wordt geraadpleegd alvorens een bepaalde taak wordt uitgevoerd.
  4. ‘Informed’ is degene die wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld over de voortgang van zaken.

Als er duidelijkheid is over wat er wordt verwacht van de medewerkers in de verschillende rollen, creëert dit veel overzicht. Is er een probleem of moet er iets geregeld worden, dan is gauw duidelijk waar je moet zijn. Hierdoor zijn organisaties in staat om sneller beslissingen te nemen en actie te ondernemen.

RACI binnen een organisatie

Het vorige voorbeeld is eenvoudig en klein. Een RACI kan echter ook een stuk groter worden, bijvoorbeeld bij grotere organisaties. Daarin is er vaak sprake van complexe processen, meerdere afdelingen en stakeholders. In dat geval zal de RACI waarschijnlijk nog relevanter zijn, want het gevaar van langs elkaar heen werken is dan vele malen groter. Na het opstellen en het invullen van een RACI, kan worden gestuurd op de inzichten die de RACI biedt. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Per taak is er 1 ‘A’ nodig. Niet meer (geen twee kapiteins op een schip) en niet minder (geen eigenaarschap betekent dat taken geen prioriteit krijgen).
  • Te weinig of geen R’s bij een bepaalde taak, betekent dat die taak niet afkomt. Te veel R’s kan leiden tot verwarring of inefficiëntie.
  • Indien er bij een taak veel C’s zijn voor een bepaalde taak, zou het wel eens kunnen zijn dat het een heel stroperig proces is. Immers mogen veel mensen zich bemoeien met deze taak.
  • Te weinig C’s of I’s kan erop duiden (te) weinig mensen betrokken zijn bij deze taak en dat er mogelijk beter of meer gecommuniceerd moet worden.

Een goed uitgewerkte RACI-matrix is niet alleen een instrument voor structuur, maar ook een krachtige tool voor het bereiken van succes in projecten en organisatorische processen. Het bevordert heldere communicatie, verantwoordelijkheid en efficiëntie, wat essentieel is voor het soepel laten verlopen van taken en het behalen van doelen.

Heb jij ook een uitdaging voor ons?

Of lees onze andere artikelen

Omgaan met een leverancier die zijn afspraken niet nakomt: Wat te doen? 

Het hebben van betrouwbare leveranciers is onmisbaar voor een succesvolle bedrijfsvoering. Helaas kunnen zelfs de meest zorgvuldig gekozen partners soms hun afspraken niet nakomen, wat kan leiden tot verstoringen in je bedrijfsprocessen.

Gelukkig kan je hier iets aan doen: Projectmanagement!

Het samenvoegen van systemen bij bedrijfsovernames: uitdagingen & oplossingen

Wanneer twee bedrijven samenkomen door middel van een overname, wordt het syncen van IT-systemen vaak beschouwd als een van de meest complexe aspecten van het integratieproces.
Wij hebben al aardig wat implementaties na bedrijfsovernames meegemaakt en in dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste uitdagingen bespreken die zich kunnen voordoen.

Hoe maak je een goede blueprint van je software? 

Is een goede blueprint onmisbaar? Ja! Volgens ons zeker. De blueprint oftewel je blauwdruk, ontwerp of plan vormt het fundament waarop je software wordt gebouwd – het stelt je in staat om je visie te vertalen naar concrete stappen en functionaliteiten.

Schaduwdraaien: wat houdt het in en welke voordelen geeft het je?

Schaduwdraaien oftwel de generale repatitie van je nieuwe systeem. Het is niet altijd nodig, maar wordt wel vaak gedaan tijdens een project. Maar waarom?

De rol van een tussenpersoon: Verbinding tussen klant en leverancier 

Tijdens projectmanagement, vooral binnen IT en digitale transformatie, is het belangrijk om een soepele communicatie en samenwerking te waarborgen tussen de klant en de leverancier. Een belangrijke factor die dit mogelijk maakt, is de aanwezigheid van een deskundige tussenpersoon, iemand die bedreven is in het maken van een effectieve vertaalslag tussen de twee partijen.

Het ecosysteem van Weprocess

We geloven niet alleen in samenwerking, maar hebben een ecosysteem waarin alle betrokken partijen hetzelfde doel hebben.

Copyright © Weprocess 2024