Blog: Wat als je leverancier maar kennis heeft van één systeem en niet al je vragen kan beantwoorden?

Eén systeem:

Bij een implementatie van een softwarepakket, gaat het vaak niet alleen om maar één pakket.

Inmiddels kunnen we niet meer zonder koppelingen en is het bij de keuze van nieuwe software belangrijk of andere systemen hier ook mee kunnen integreren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ERP-systeem waar je een document-managementpakket aan wilt koppelen om documenten automatisch te digitaliseren.

Onze rol als 'middleman':

Een leverancier heeft vaak gespecialiseerde kennis van één softwarepakket om verschillende redenen. Deze beperking in expertise kan zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen.

Wat als jij als interne projectleider ineens vragen moet gaan beantwoorden over velden die in een connector gelinkt moeten worden? Begint het je al te duizelen?

In onze rol als ‘navigator’ krijgen wij vaak de vraag hierin te bemiddelen. Wij begrijpen je processen en kunnen door onze technische kennis snel de verbanden leggen tussen alle systemen om je hierin verder te helpen.

Nog een mooi voorbeeld is het koppelen van Power BI aan een ERP systeem. Deze twee systemen kunnen elkaar enorm versterken en sales, management en directie van sturende informatie voorzien. Maar hoe krijg je pakket A aan pakket B gekoppeld als je bijvoorbeeld geen ICT’er in dienst hebt?

In dit soort gevallen wordt onze hulp en expertise ingeschakeld. Wij zijn als het ware de ‘middelman’ tussen de klant die met pakket A werkt en de leverancier die pakket B aanbiedt en gekoppeld moet worden aan pakket van leverancier C.

Waarom is de rol van de ‘middelman’ zo belangrijk?

Wanneer leveranciers niet alle antwoorden hebben en de complexiteit van systemen groeit, komt de expertise van de middleman naar voren als een onmisbare schakel in het proces.

Laten we dieper ingaan op hoe wij de rol van de middleman op ons nemen en de vertaalslag maken tussen de systemen.

Bruggen slaan tussen vragen en antwoorden

Leveranciers hebben soms niet alle antwoorden paraat. Dit kan te wijten zijn aan de snel evoluerende aard van technologieën, veranderende marktbehoeften of simpelweg het ontbreken van diepgaande kennis over een specifiek systeem. Hier komt wij in actie, fungerend als de brug tussen vragende partijen en leveranciers.

In plaats van een obstakel te vormen, zien we het gebrek aan antwoorden als een kans om waarde toe te voegen. Door onze kennis van zowel de behoeften van de klant als de technische aspecten van het systeem, kunnen wij gerichte vragen stellen aan de leverancier en zo de ontbrekende schakels in de informatieketen identificeren en aanvullen.

Kennis als valuta: de rol van de vertaler

In een tijd waarin kennis als valuta fungeert, zijn wij niet alleen een bruggenbouwer maar ook een bedreven vertaler. Complexe technische jargon en systeemterminologie kunnen voor veel klanten ontoegankelijk zijn. Hier komt onze vertaalfunctie om de hoek kijken.

Door technische informatie om te zetten in begrijpelijke taal voor de klant, vergemakkelijkt het besluitvormingsproces, maar creëren we een gevoel van vertrouwen. Het vermogen om complexe systemen te vertalen naar begrijpelijke concepten biedt klanten een helder beeld van wat ze kunnen verwachten, wat resulteert in betere beslissingen en succesvolle implementaties.

Flexibiliteit als kerncompetentie

Een van onze kerncompetenties is flexibiliteit. In een omgeving waar verandering de enige constante is, passen we ons snel aan aan nieuwe ontwikkelingen, technologieën en marktdynamieken. Deze flexibiliteit stelt ons in staat om effectief te opereren, zelfs wanneer antwoorden niet onmiddellijk voorhanden zijn.

Het vermogen om snel te schakelen tussen verschillende rollen, zoals bruggenbouwer, vertaler en probleemoplosser, maakt ons tot een waardevolle partner in complexe zakelijke scenario's. Door in te spelen op de behoeften van zowel de klant als de leverancier.

Conclusie: De Kracht van de middleman

In het bedrijfsleven waar informatie en technologieën groeien en blijven vernieuwen, wordt de rol van de middleman als bruggenbouwer en vertaler steeds belangrijker. Het vermogen om voor zowel de klant als de softwareleverancier, gebrek aan kennis op te vullen en complexe systemen te vertalen, maakt onze rol tot een belangrijke schakel in de zakelijke keten. Door flexibiliteit, expertise en onze ervaring als professionele proces puzzelaars komen wij steeds meer op de voorgrond als partij die het verschil maakt tussen stagnatie en vooruitgang.

Heb jij ook een uitdaging voor ons?

Of lees onze andere artikelen

Blog: Eenheid binnen het management: de sleutel tot succes in software keuzes en besluitvorming!

De keuze voor nieuwe software is niet zomaar gemaakt. Een systeem moet door verschillende afdelingen gebruikt worden en iedere afdeling heeft specifieke functionaliteiten nodig om de dagelijkse taken uit te voeren.

Blog: Het belang van voortgangsrapportages

Dat inzicht en overzicht in een project belangrijk zijn, is overduidelijk.
Scope, projectmanagement en goede communicatie zijn hierin belangrijke onderdelen. Hoe communiceer je en hoe leg je afspraken vast? De voortgangsrapportage is hier een mooi middel voor.

Blog: Waarom is een interne projectleider zo belangrijk tijdens een project?

Projecten heb je in allerlei soorten en maten. Van grote software implementaties tot kleinere integraties van twee systemen. Als organisatie sta je voor de uitdaging om deze projecten succesvol af te ronden.
Een sleutelfiguur die een aanzienlijke rol speelt in het bereiken van deze doelen is de interne projectleider. Laten we eens dieper ingaan op waarom deze rol zo cruciaal is voor het succes van dergelijke projecten.

Blog: Inzicht en overzicht in je project – scope vs. scopecreep

Projecten… je hebt ze groot en klein en iedereen heeft er weleens mee te maken. Een project bestaat uit meerdere rollen en iedere teamlid heeft een specifieke taak. Wat zorgt er nu voor dat een project succesvol afgerond kan worden? Meerdere factoren uiteraard, maar dat begin bij een goed inzicht en overzicht van het project.

Blog: Waarom gebruik je een RACI-matrix?

De RACI-matrix is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

Blog: Heb jij een plan B?

Software-implementatieprojecten vormen de kern van technologische vooruitgang binnen bedrijven. Of het nu gaat om het integreren van nieuwe softwareoplossingen, het upgraden van bestaande systemen of het implementeren van aangepaste software voor specifieke behoeften, deze projecten brengen unieke uitdagingen met zich mee. In deze context is het hebben van een plan B niet alleen handig; het is een absolute noodzaak.

Copyright © Weprocess 2024