Whitepaper:
 Het voorkomen van vertragingsfactoren bij Softwarekoppelingen.

Intro:

Het opzetten van softwarekoppelingen brengt uitdagingen met zich mee, maar door het bundelen van de ervaring van Weprcess, kunnen we vertragingen voorkomen.

 

Deze Whitepaper biedt niet alleen inzicht in de uitdagingen, maar ook praktische stappen om elk probleem aan te pakken. 
Onderstaand hebben wij de meest voorkomende vertragingsfactoren omschreven:

De meest voorkomende vertragingsfactoren:
1. Het genereren van testomgevingen duurt lang:
Het opzetten van een nauwkeurige testomgeving vereist planning en precisie.
Een gedetailleerd plan, automatisering, en het gebruik van realistische datasets
bevorderen de efficiëntie. Zorg voor een 1-op-1 kopie van de live omgeving om
een grondige test van het complete geheel mogelijk te maken.


2. API-limieten bereikt:
Voorkom autorisatieproblemen door proactief de tijdelijke API-limieten te
monitoren. Let op de hoeveelheid op te halen data, optimaliseer
gegevensstromen en overweeg het aanvragen van hogere limieten om onnodige
belemmeringen te vermijden.


3. Geen vaste werkwijze:
Inconsistenties en fouten ontstaan door het ontbreken van gestandaardiseerde
procedures. Implementeer gestructureerde processen, ontwikkel een uniforme
werkwijze en verzorg training om efficiëntie te verhogen en fouten te
minimaliseren.


4. Geen kennis van de applicaties:
Gebrek aan kennis over gebruikte applicaties vertraagt het proces. Verdiep je in
de applicatie en kies partners die passen bij jouw behoeften, waardoor
samenwerking efficiënter wordt.


5. Vrije velden (Custom Fields):
Ontwikkel een duidelijke strategie voor gegevensconversie, vereenvoudig waar
mogelijk en documenteer zorgvuldig. Zorg dat custom fields in beide applicaties
correct worden ingesteld voor een soepele gegevensuitwisseling.

6. Custom producten:
Zorg ervoor dat de gebruikte software custom producten ondersteunt en
configureer dit correct voor naadloze integratie.


7. Business Rules:
Verkrijg de nodige kennis om specifieke vereisten te vertalen naar effectieve
business rules en zorg voor een soepele gegevensverwerking.


8. Filteringen:
Optimaliseer filterinstellingen, evalueer regelmatig en zorg voor effectieve
gegevensstroombeheersing om onnodige dataoverdracht te voorkomen.


9. Onvoldoende Testen:
Stel gedetailleerde testplannen op, voer uitgebreide tests uit op alle niveaus en
identificeer problemen vroegtijdig voor een robuuste implementatie.


10. Het Hebben van een niet haalbare Deadline:
Voorkom onrealistische druk door realistische deadlines vast te stellen.
Communiceer duidelijk met belanghebbenden en benadruk het belang van
kwaliteit boven snelheid.

Heb jij ook een uitdaging voor ons?

Of lees onze andere artikelen

Blog: Eenheid binnen het management: de sleutel tot succes in software keuzes en besluitvorming!

De keuze voor nieuwe software is niet zomaar gemaakt. Een systeem moet door verschillende afdelingen gebruikt worden en iedere afdeling heeft specifieke functionaliteiten nodig om de dagelijkse taken uit te voeren.

Blog: Het belang van voortgangsrapportages

Dat inzicht en overzicht in een project belangrijk zijn, is overduidelijk.
Scope, projectmanagement en goede communicatie zijn hierin belangrijke onderdelen. Hoe communiceer je en hoe leg je afspraken vast? De voortgangsrapportage is hier een mooi middel voor.

Blog: Waarom is een interne projectleider zo belangrijk tijdens een project?

Projecten heb je in allerlei soorten en maten. Van grote software implementaties tot kleinere integraties van twee systemen. Als organisatie sta je voor de uitdaging om deze projecten succesvol af te ronden.
Een sleutelfiguur die een aanzienlijke rol speelt in het bereiken van deze doelen is de interne projectleider. Laten we eens dieper ingaan op waarom deze rol zo cruciaal is voor het succes van dergelijke projecten.

Blog: Inzicht en overzicht in je project – scope vs. scopecreep

Projecten… je hebt ze groot en klein en iedereen heeft er weleens mee te maken. Een project bestaat uit meerdere rollen en iedere teamlid heeft een specifieke taak. Wat zorgt er nu voor dat een project succesvol afgerond kan worden? Meerdere factoren uiteraard, maar dat begin bij een goed inzicht en overzicht van het project.

Blog: Waarom gebruik je een RACI-matrix?

De RACI-matrix is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

Blog: Heb jij een plan B?

Software-implementatieprojecten vormen de kern van technologische vooruitgang binnen bedrijven. Of het nu gaat om het integreren van nieuwe softwareoplossingen, het upgraden van bestaande systemen of het implementeren van aangepaste software voor specifieke behoeften, deze projecten brengen unieke uitdagingen met zich mee. In deze context is het hebben van een plan B niet alleen handig; het is een absolute noodzaak.

Copyright © Weprocess 2024